RADIONICA KOMUNIKACIJA, STEREOTIPI I PREDRASUDE

Posted on

U okviru projekta “Obrazovanje za mir” održana je radionica: Komunikacija, stereotipi i predrasude. Koordinator projekta, prof. Huskić Edin, podijelio je radionicu u dva dijela.
Prvi dio: Komunikacija, održan je 24. 11. 2020. preko ZOOM aplikacije.
Drugi dio radionice: Stereotipi i predrasude održan je u školi, 27. 11. 2020. godine.
Na ovoj radionici, učenici su se upoznali sa sterotipima i predrasudama, kao i do čega oni najčešće dovode, a to je diskriminacija.
Radionici je prisustvovao i direktor škole, g-din Enver Hadžiahmetović.
Inače, ovaj projekat je dio velikog USAID-ovog projekta “PRO Budućnost” koji se sprovodi u Bosni i Hercegovini već nekoliko godina. Implementator projekta je CRS (Catholic Relief Service) u BiH.
Projekat mirovnog obrazovanja jednogodišnji je projekat koji se sprovodi u saradnji sa Ministarstvom obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta SBK i u njemu učestvuje 8 srednjih škola našeg kantona.