Dužnost dežurnog učenika

Dežurni učenik je dužan:

  • da pomaže dežurnom profesoru u organizovanju mira i reda u školi i da postupa po njegovim uputstvima i zahtjevima,

  • da pazi na imovinu škole i da svaku štetu odmah prijavi dežurnom profesoru ili upravi škole,

  • da za učenike pojedinih odjeljenja pribavlja potrebne informacije od dežurnog profesora ili uprave škole,

  • da obavlja druge poslove kojima se pospješuje mir i red u školi.