Mašinski tehničar konstruktor na računaru

Zašto upisati?

  • Ako volite raditi sa crtežima, i ako ste precizni u radu s njima
  • Ako volite rad i konstruisanje na računaru
  • Ako želite da saznate kako se obrađuju materijali i na koje načine

Pohađajući ovu školu učenici seosposobljavaju za :

  • Dizajniranje i modeliranje i konstruisanje na računaru
  • Programiranje cnc mašina kontrolnim softverom
  • Dizajniranje namještaja
  • Rad sa osnovnim računarskim tehnikama i osnovama programiranja
  • Operater na CNC mašinama
PredmetIIIIIIIV
Bosanski jezik i književnost2222
Engleski jezik2222
Historija22
Demokratija i ljudska prava2
Sociologija2
TiZO2222
Mametika4433
Fizika33
Hemija2
Informatika22
Tehničko crtanje s nacrtnom geometrijom22
Tehnička mehanika222
Mašinski materijali2
Elektrotehnika2
Tehnologija obrade22
Mašinski elementi32
Termodinamika2
Hidraulika i pneumatika2
Mjerenje i kontrola2
Organizacija proizvodnje2
Motori SUS i motorna vozila2
Osnovni konstruisanja2
Transportni uređaji2
Konstruisanuje i crtanje pomoću računara234
Tehnološki postupci2
Konstrukcija alata3
CNC tehnologije4
Automatizacija proizvodnje2
Termička obrada s ispitivanjem materijala
Računarska tehnika sa programiranjem
Praktična nastava