Elektrotehničar računarstva i informatike

Zašto upisati?

 • Rad sa savremenim programskim jezicima
 • Praktična nastava iz servisiranja računara
 • Rad sa elektrotehnikom, elektronikom kao i tehničko crtanje i dokumentiranje

Pohađajući ovu školu učenici se osposobljavaju za :

 • Učenici steknu znanja iz više programskih jezika
 • Dobra podloga za nastavak studiranja
 • Servisiranje računara
  • Softver
  • Hardver
 • Mogućnosti rada sa popularnim softverima
 • Samostalan rad iz pojedinih oblasti elektrotehnike
PredmetIIIIIIIV
Bosanski jezik2222
Engleski jezik2222
TiZO2222
Historija2
Sociologija2
Demokratija i ljudska prava2
Matematika4433
Informatika22
Fizika33
Hemija sa tehnologijom materijala2
Osnove elektrotehnike44
Elektronika43
Električna mjerenja2
Elektronska mjerenja2
Impulsna i digitalna tehnika3
Električna kola22
Digitalne računarske mašine3
Osnove elektroenergetike2
Tehničko crtanje2
Osnove komunikacija2
Računarstvo2
Programiranje i programski jezici23
Operativni sistemi3
Relacione baze podataka2
Računarske mreže3
Laboratorijski rad2444