Profesori

Mersiha Trako
prof. matematike
Suad Velagić
prof. demokratije i sociologije
Amina Redžibašić
prof. ekonomske grupe predmeta
Sabina Vugdalić
prof. ekonomske grupe predmeta
Mirsada Kulaš
prof. historije
Dražen Livajušić
prof.vjeronauke
Edin Huskić
prof. demokratije i sociologije
Emina Maraj-Palačkić
prof. bosanskog jezika i književnosti
Dženana Bevrnja
prof. matematike
Nermin Hasanagić
prof. ekonomske grupe predmeta
Jasmina Muminović
prof. prava
Faruk Brkić
prof. građevinske grupe predmeta
Fajko Omeragić
prof. predmeta elektro-struke
Said Karaosmanović
prof. predmeta elektro-struke
Alisa Hadžiabdić
prof. bosanskog jezika i književnosti
Semir Imamović
prof. vjeronauke
Almir Bečirović
prof. fizike
Nedžma Filan
prof. građevinske grupe predmeta
Muhamed Rustempašić
prof. predmeta elektro-struke
Mesud Šutković
prof. mašinske grupe predmeta
Meliha Haračić
prof. engleskog jezika
Abid Ždralović
prof. mašinke grupe predmeta
Zinka Čehajić
prof. bosanskog jezika i književnosti
Mernes Jusufbašić
prof. predmeta elektro-struke
Besim Ljubunčić
prof. mašinske grupe predmeta
Elvira Vrebo
prof. engleskog jezika
Esmir Ćatić
prof. predmeta elektro-struke
Sead Kujundžić
prof. građevinske grupe predmeta
Šeherzada Bajrović
prof. matematike
Aida Starčević
prof. engleskog jezika
Denis Manović
prof. predmeta elektro-struke
Edina Ljubuškić
prof. hemije
Amira Peco
prof. matematike
Najda Pandžo
prof.informatike
Elvir Seferović
prof. tjelesnog i zdravstvenog odogoja