Dužnosti redara

Obaveze odjeljenskog redara su slijedeće:

  • da u školu uđe 5 minuta prije ostalih učenika i da izvrši pregled i ispravnost učionice svog odjeljenja i da o eventualnim nedostacima ( oštećen inventar, neočiščena i neuredna učionica i sl. ) odmah obavijesti dežurnog profesora, a ako ovog nema  onda upravu škole,

  • da se brine o čistoči učionice.