Raspored smjena u školskoj 2019/20. godini

OdjeljenjeSmjena
I aI
I bI
I cI
I dI
I f
I g
I eI
II aII
II bII
II cII
II dII
II g
III aI
III bI
III cI
III dI
III gI
IV aII
IV bII
IV cII
IV dII
IV gII