Ekonomski tehničar

Zašto upisati?

  • Modernizovan pristup učenju
  • Stalne tendecije ka usvajanju novih metoda učenja

Pohađajući ovu školu učenici se osposobljavaju za :

  • Potpuno osposobljeni za samostalni rad u privredi
  • Administrativni radnik
  • Rad u bankama i mikrokreditnim institucijama
  • Osnivanje vlastitog malog isrednjeg biznisa
  • Vođenje tuđeg malog i srednjeg biznisa
PredmetIIIIIIIV
Bosanski jezik i književnost3332
Engleski jezik3322
Historija22
Sociologija2
Sociologija2
TiZO2222
Matematika3222
Informatika22
Fizika2
Hemija2
Biologija2
Geografija2
Ekonomska geografija2
Ekonomika preduzeća32
Privredna matematika23
Finansijska matematika2
Daktilografija2
Knjigovodstvo343
Tehnologija sa poznavanjem robe2
Poslovna korespondecija2
Ekonomika prometnih preduzeća32
Osnovi ekonomske teorije3
Bankarsko poslovanje3
Poslovno komuniciranje2
Privredno pravo3
Finasije3
Ekonomika BiH2
Poslovna statistika2
Praktična nastava42