Općinsko takmičenje učenika srednjih škola iz informatike

Posted on

Dana 16. i 17.5.2022. godine održano je drugo po redu Općinsko takmičenje učenika srednjih škola iz informatike na kojem su učestvovali učenici Srednje tehničke škole Bugojno, Srednje stručne škole Bugojno i Mješovite srednje škole Bugojno.
Organizaciju ovog takmičenja preuzeli su profesori Denis Manović, Najda Pandžo, Ahmed Kurtović i Amra Mirojević uz nesebično pokroviteljstvo načelnika Hasana Ajkunića, Općine Bugojno i kompanije Designitive vlasnika Harisa Muratspahića, te podršku direktora Envera Hadžiahmetovića, Saliha Gurbete i Nedžada Milanovića.
Učenici su se takmičili iz tri oblasti:
– Programiranje (pojedinačno),
– Aplikativni izazovi (pojedinačno),
– Osnovi informatike i digitalne kompetencije (ekipno).
U kategoriji programiranje ostvareni su sljedeći rezultati:
1. Haris Sadiković (STŠ Bugojno),
2. Mensur Čavak (STŠ Bugojno),
3. Anur Zjakić i Ahmed Čorhusić (STŠ Bugojno).
U kategoriji aplikativni izazovi ostvareni su sljedeći rezultati:
1. Taida Topčić (MSŠ Bugojno),
2. Kenan Garača (STŠ Bugojno)
3. Ammar Čaušević (STŠ Bugojno).
U kategoriji osnovi informatike i digitalne kompetencije ostvareni su sljedeći rezultati:
1. Alen Cetin, Eldar Mandžić i Adi Velagić (MSŠ Bugojno),
2. Nejla Kadrić, Fatima Aletić i Farah Terzić (MSŠ Bugojno),
3. Aid Ajkunić, Mensur Čavak, Anur Zjakić (STŠ Bugojno).
Čestitamo pobjednicima na osvojenim nagradama, a organizatorima želimo uspješnu organizaciju takmičenja i sljedeće godine!