Projekat u MEĐUvremenu

Posted on

Dana 7.12.2021. godine u Sarajevu potpisan je ugovor za realizaciju projekta U MEĐUvremenu. Projektni tim čine predsjednik Vijeća učenika Eldar Alibegović, učenici Lejla Gurić i Tarik Smajić te profesorice Edina Ljubuškić- Buljina, Amna Karadža Pandžo, Emina Maraj Palačkić i Nedžma Filan. Osnovni cilj projekta je da se efektivno iskoristi hol na prvom spratu naše škole, koji će postati mjesto za druženje, rad i zabavu. Novi ambijent potaknut će učenike na dodatna zalaganja u školi, kao što su različite radionice, prezentacije učeničkih radova i postignuća. Kroz realizaciju projekta planirane su i volonterske aktivnosti, dvije radionice maternjeg jezika i mikro programiranja pod nazivom „Tragom budućnosti-jezikom predaka“ i „Mikrokontroler“. Na ovaj način podstičemo učenike da postanu aktivni učesnici obrazovnog procesa jer obrazovanje ne prestaje sa časovima i mora da teče kontinuirano.