Obavijest za maturante

Posted on

Maturanti trebaju maturske radove dostaviti mentorima u elektronskoj formi najkasnije do 20.05.2020. godine (srijeda).

Maturske radove u printanoj formi (2 primjerka) učenici će dostaviti u školu prilikom odbrane maturskog rada.

Prijave za polaganje maturskih ispita podnose u elektronskoj formi na mail škole tehskolabu@hotmail.com od 14.05.2020. do 25.05.2020. godine.

Molim učenike da se pridržavaju navedenih rokova.

Polaganje matura počinje 01.06.2020. godine, a raspored polaganja bit će objavljen 27.05.2020. (srijeda) na stranici škole i oglasnoj tabli škole.

Fotografisanje za pano će se obaviti u studiju Bell Art po sljedećem rasporedu:
Ponedjeljak,18.05.2020.- učenici IVA
Utorak,19.05.2020.- učenici IVB
Srijeda,20.04.2020.- učenici IVC
Četvrtak,21.05.2020.- učenici IVD
Petak, 22.05.2020. – učenici IVG
Fotografisanje se vrši u vremenu od 09-16:00 sati.
Toge se nalaze u studiju.

Direktor škole

Nahid Šupić, prof.