Javni poziv

Posted on

Srednja tehnička škola

Bugojno

datum: 28.05.2018.

 

Na osnovu pravilnika o organizovanju i izvođenju školskih izleta i ekskurzija te drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole, komisija za provođenje javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude, objavljuje:

 

JAVNI POZIV

za prikupljanje ponuda za organizaciju

višednevne školske ekskurzije

 

Pozivamo sve zainteresovane ponuđače da na osnovu priloženog obrasca dostave svoju ponudu za organizovanje ekskurzije u školskoj 2018/2019. god. najkasnije do 5.6.2018. godine.

Ponude dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom “javni poziv – ne otvaraj” i brojem ponude.

Ponude koje su nepotpune, kao i ponude dostavljene nakon isteka roka za dostavu, neće se uzimati u obzir.

Javno otvaranje ponuda bit će obavljeno 11.6.2018. god. u 14:00 sati u prostorijama škole.

 

Predsjednik komisije:

Čehajić Zinka, prof

 

OBRAZAC_POZIVA_ZA_ORGANIZIRANJE_IZVANUCIONICKE_NASTAVE