SEMINAR

Posted on

 

 

 

 

Dana 8. 1. 2018. godine održan je seminar u Srednjoj tehničkoj školi u organizaciji „Medica  Zenica“. Predavači na seminaru su bili : Haračić Meliha, Brčić Alma i Hadžialić Alisa. Tema seminara  je „ Nasilje nad ženama i trgovina ljudima “.