SEMINAR

        Dana 8. 1. 2018. godine održan je seminar u Srednjoj tehničkoj školi u organizaciji „Medica  Zenica“. Predavači na seminaru su bili : Haračić Meliha, Brčić Alma i Hadžialić Alisa. Tema seminara  je „ Nasilje nad ženama i trgovina ljudima “.

OBAVIJEST

    Ponedjeljak, 15.1.2018. godine   Podjela uvjerenja o uspjehu učenika na prvom polugodištu: –          Za prve i treće razrede u 10,00 sati –          Za druge i četvrte razrede u 10,00 sati

Svečana akademija povodom Dana Srednje tehničke škole Bugojno

U Kristalnoj sali općine Bugojno upriličena Svečana akademija povodom Dana Srednje tehničke škole. Ove godine, škola slavi jubilej budući da ispraća 50. generaciju maturanata. Na Svečanoj akademiji prisutnima se obratio direktor Srednje tehničke škole Bugojno Nahid Šupić koji je ovom prilikom istakao da imaju u planu uvesti novo zanimanje kako bi ova ustanova još više […]