Posjeta BBI banci

Posted on

U okviru aktivnosti povodom obilježavanja Svjetskog dana štednje, učenici ekonomskog smjera naše škole upriličili suu pratnji profesorica Sadije Šečić i Sabine Vugdalić, a u dogovoru sa direktorom BBI banke, Amelom Bušatlićem.
Tokom posjete imali su priliku čuti o historiji i važnosti obilježavanja Dana štednje , o bitnosti štednje općenito , kako za pojedinca tako i za društvo u cjelini.
Tokom predavanja učenicima su pojašnjeni pojmovi o oročenoj štednji,štednji po viđenju , o aktivnim i pasivnim bankarskim poslovima, poslovanju banke sa pravnim i fizičkim licima, odnosno o organizaciji rada banke.
Osim prezentacije o štednji , učenici su upoznati i sa načinom rada BBI banke, čije poslovanje se zasniva na etičkim principima ,korektnim partnerskim odnosima i pravednosti.
Zahvaljujemo se direktoru Amelu Bušatliću i uposlenicima BBI banke na srdačnom i ljubaznom prijemu,zahvaljujemo se za uloženi trud kako bi naši učenici dobili nova saznanja i širu sliku o radu u bankama.