Kutak za matematički trenutak

Posted on

U našoj školi uspješno je realizovan projekat “Kutak za matematički trenutak”.
Projekat su realizovali predstavnici Vijeća učenika Srednje tehničke škole Bugojno (Eldar Alibegović, Lejla Gurić i Ahmed Trkić), profesorice matematike (Šeherzada Bajrović, Dženana Bevrnja i Šeherzada Smajić). U okviru projekta napravljen je moderan kabinet za matematiku.
U realizaciji projekta je učestvovala i profesorica Edina Ljubuškić, koja je ujedno i koordinatorica Vijeća učenika naše škole.
Na samom početku održan je sastanak projektnog tima gdje je dogovoren plan realizacije projekta.
Nakon održanog sastanka, započeli su radovi vezani za krečenje učionice (doprinos domara Nihada Šupića), sastavljanje polica i ormara (doprinos učenika Armina Kulaša, Eldara Alibegovića i Nešada Omeragića), postavljanje bijele magnetne table i projektora ( doprinos profesora Saida Karaosmanovića i Esmira Ćatića, te učenika Edina Manjušak, Armina Kulaša i Nešada Omeragića).
Pedagogica naše škole je učenicima održala predavanje na temu “Volontiranje i zašto volontirati”, a isti su imali priliku i učestvovati na origami radionici koju je održala profesorica Šeherzada Smajić.
U posljednjoj fazi realizacije projekta urađeno je bojenje i postavljanje grafika i formula, čemu su doprinos dali učenik Smajić Tarik i profesorica Smajić Šeherzada.
Projekat je finansiran od strane Fondacije Mozaik.
Svim učesnicima se zahvaljujemo na uloženom trudu i čestitamo na uspješnosti realizacije projekta kojim će, sigurni smo, naši učenici imati kvalitetnije uslove za rad.